Imanifikasyon

Zòt tout ki owa an-mwen,
Di mwen ka ki po-la ?
Pas on ti mòso asi’w pli klè, sé po-la,
Ou anki dékrété ou an wo, rokoko !
Ka sa vlé di alò ?
Pas tan mwen pli nwè,
Sé pou ou fou mwen an dlo ?
Si ou pè pa pè,
Ké ni on kléré syèl.
Ou ké las lavé’y,
Ou ké anki aksèpté’y.
A pa pas an pli nwè,
Sa di an inféiyè.
A pa pas ou pli klè,
Sa di ou sipéiyè.
Kan menm fwè an-mwen, atensyon :
Pa fè fo révolisyon !
Sa di pa jen sonjé
Blan é nwè ké changé.
Nou jis ké fè yo aksèpté,
Pas nou dan l’égalité !

Likibè Séjò ban-nou on lò :
« Tout frit sé frit.
Pa ni frit ki pli frit ki dòt frit ».
Ban mwen di ka sa vlé di :
« Tout nonm sé nonm.
Pa ni nonm ki plis nonm ki dòt nonm ».
Padavwa si on nonm di’w ou pa nonm, lévé lavwa.
Di’y konsa : « Manman’an fè mwen
Kon manman’w fè vou.
Nou ni menm kò-la,
Nou ni menm nan-nan-la.
Po an-mwen plis diswa,
Pas an fèt an Gwada.
Po a vou plis chapé,
Pas ou fèt lòt koté. »

Pwòch fanmi an-mwen,
Lwen fanmi an-mwen,
Toujou konsèvé an tèt,
Ti fraz-la gravé’y an fon tèt :
« Tout nonm sé nonm.
Pa ni nonm ki plis nonm ki dòt nonm. »…

W.P

Aller au contenu principal